حمصي بدّو ينتحر

قال مرة في واحد حمصي قرر ينتحر فوقف على علبة سردين فقلو رفيقو تعا معي فأخذه إلى ناطحة سحاب وقلو هلق انتحر فقلو الحمصي شو بدك تموّتني
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: